ČLENSTVÍ

Proč se stát členem:

 • Během venkovní sezóny (duben-říjen) možnost využívat tenisové kurty zdarma po celý den
 • Při hře s „nečlenem“ úhrada 50% ceny kurtu
 • Během halové sezóny výhodnější ceny pro členy
 • Možnost závodní hry v oddíle  – od žákovských kategorií po veteránská družstva
 • Pro závodní hráče tréninky družstev zdarma
 • Výhodná cena pro trénování s trenéry
 • Možnost účasti na každoročních přeborech oddílu (dvouhry, smíšené čtyřhry, ženské a mužské čtyřhry) a „sranda turnajích“
 • Podílení se na fungování oddílu – od 15 let hlasovací právo na členské schůzi, předkládání svých podnětů k činnosti oddílu výkonnému orgánu, být volen do všech orgánů v rámci klubu
 • Získávání nejaktuálnějších informací o dění nejen v tenisovém areálu
 • Poznání nových lidí se stejným zájmem, bohatý společenský, kulturní a sportovní život

Povinnosti členů LTC Radotín z.s.

 • úhrada členských příspěvků a splnění brigádnických povinností 
 • dodržovat Stanovy oddílu a Provozní řád areálu
 • chránit majetek oddílu a pečovat o něj

Chceš se stát členem?

Stačí nám to napsat emailem - domluvíme podrobnosti, zodpovíme otázky

INFORMACE PRO ČLENY

ZÁVODNÍ HRA

Družstva a jejich výsledky

Odkazy na Český tenisový svaz

Dospělí A: 3. třída D
Dospělí B: 4.třída D
Dospělí C: 4. třída E

Veteráni A: 3. třída 3A
Veteráni B: 2. třída 2B

Dorost A: 2. třída B

Starší žáci: skupina 2+1

Aktuálně! SEZONA 2020

Zápasy dospělých a dorostu proběhnou v sezoně 2020 pavoukově během 3 víkendů:
6. - 7.6.2020
20. - 21.6.2020
27. - 28.6.2020
Starší žactvo navíc odehraje zápasy i v termínu 29.6.2020.
Družstva veteránů zahájí sezonu již koncem května 2020 a pokračují podle tradičního rozpisu (PO/ST).

Přesné informace naleznete v odkazech do jednotlivých skupin.

Více informací zde:
úprava Covid.docx

HISTORIE ODDÍLU

1923 Pravěk radotínského tenisu

Studenti bratři Žitní a dr. Trnka hráli na upravené louce V Sadech. Později přešli  do prostoru bývalé cementárny, kde hráli na hliněném udusaném plácku, přes provázek ověšený pytli cementu a s dřevěnými pálkami.

1926 Nové místo

V roce 1926 se už hrálo v místě bývalého Autoservisu u benzinové pumpy na regulárních pískových kurtech. Pozemek věnoval stavitel Kočí. Terén tam byl tehdy asi o 3-4 m níž, než je dnes, takže byl každým rokem zaplavován. U zrodu kurtů stáli pánové Kočí, Männchen, Kudela, Holý a i pozdější aktivní hráči Wolschan, bratři Svátkové, Dr. Trnka, Kárský, Stránský, Žitný, Kotyza, Máj a další. Řady tenistů se pak rozšiřovaly – učitel Šenk s manželkou, Kaplan, Růžičková, člen filharmonie Pletánek, Kuzník, redaktor časopisu Tenis Viktor Srkal a jiní. Všichni byli samouci a byla to vlastně společenská záležitost. Nejlepšími hráči  byli tehdy Dr. Trnka a později Karel Kaplan. Největším nepřítelem tenisu byla řeka Berounka, která každoročně na jaře zaplavila dvorce, poničila oplocení i klubovnu, a to donutilo tenisty, aby hledali nové místo. To nakonec našli v Šárově kole.

1932 Nová generace

Nastupuje mladá generace studentů: J. Říha, O. Hnilica, Fr. Holík, Männchen, sestry Maja a Jarka Fliedrovi, B. Podrázská. Navazují se kontakty s jinými kluby. Do Radotína přijeli i přední tenisté Slavie Praha Schäffer a Míla Ditrich.

1940 Válečné období

Přišel Dr. Startl a jeho zásluhou se podařilo udržet LTK po celou dobu války. Mimo to se zasloužil o systematický výcvik mladých a podstatně pozdvihl jejich úroveň hry.
V té době si v Radotíně zahráli i Drobný, Sláma, Maleček, Tožička a Zábrodský.  V roce 1941 byla postavena tréninková zeď.

1941-1944 Přestavba

Stará klubovna na místě dnešní klubovny byla nahrazena dřevěnou klubovnou, byla postavena Bokárna a prostor pro správce. Došlo i k přestavbě kurtů –  místo tří malých byly vybudovány dva s vyhovujícími rozběhy. Po sportovní stránce vedl klub Dr. Startl, který vychoval další generaci tenistů jako byli Barvich, Skalický, Waldmann a Holub.

1948 Sjednocení tělovýchovy a začlenění do Spartaku Radotín

Tenisový klub byl pod patronátem firmy Janka začleněn do Spartaku Radotín. V Jance byli zaměstnáni J. Männchen a M. Táborský, kterým se v roce 1955 podařilo prosadit výstavbu nové zděné klubovny, tedy klubovny v dnešní podobě.

1957 Školička  pro děti

Od tohoto roku je pravidelně pořádána celoroční a poté i prázdninová školička, kterou vedl J. Holub a kterou prošli mimo jiné i přeborníci dorostu Středočeského kraje za rok 1968 Tišl, R. Táborský, P. Bambule, J. Černý, Zimprichvá, Říhová a Záhorská. Byl dokončen 3. kurt.

1970-72 Vybudování asfaltového kurtu

1981 Velká voda

V klubovně bylo 30 cm vody.
Pokračuje účast v turnajích Na Křižárně a současně na Kazíně . Tyto vztahy byly později základem pro Grand Slam Poberouní, jenž se hraje dodnes.
Od tohoto roku se též každoročně scházeli členové LTC starší 60 let, kteří zažili ještě předválečnou éru.

1990 Osamostatnění LTC od Spartaku Radotín

1996 Nájemní smlouva

Byla podepsána nájemní smlouva mezi LTC Radotín a Římskokatolickou farností sv. Petra a Pavla v Radotíně, majitelem pozemku v Šárově kole. Smlouva byla uzavřena 40 let.